<%@ Language=VBScript%> <% option explicit %> <% const strQuery = "SELECT indlaegnr, traadnr, overskrift, forfatter, dato, (select count(*) from indlaeg as indlaeg2 where indlaeg.traadnr = indlaeg2.traadnr) as antal FROM Indlaeg order by traadnr DESC, indlaegnr" dim sConnStr dim Conn %> <% 'const strConnection = "FILE NAME=d:\mitForum\datakilde.dsn" dim con dim objRst ' recordset object if not IsObject(con) then Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.ConnectionTimeout = 1000 con.Open sConnStr end if set objRst = con.Execute(strQuery) ' Aflæs om brugeren har klikket på åben eller luk link. if Request("AabnTraadNr") <> "" then Session("TraadNr" & Request("AabnTraadNr")) = 1 end if if Request("LukTraadNr") <> "" then Session("TraadNr" & Request("LukTraadNr")) = empty end if %> =========== Turbulent Party Info ===========

så er vores forum endelig oppe at køre igen.
gi' os lidt feedback på festerne og siden, så vi ved hvad vi kan gøre bedre i fremtiden.  
 

join the maillist
maillisten giver info om kommende fester.

 
navn

 
e-mail

 
<% dim traadNr traadNr = -1 while not objRst.EOF ' Lav ikke åbn/luk knap hvis vi er i samme tråd som forrige indlæg if traadNr = objRst.Fields(1) then ' Hvis tråd er lukket skriv ikke noget men hop i stedet videre til næste indlæg if Session("TraadNr" & CStr(traadNr)) <> "" then Response.Write("" & Chr(10)) Response.Write("") end if else traadNr = objRst.Fields(1) ' Hvis tråd er åben if Session("TraadNr" & CStr(traadNr)) <> "" then Response.Write("") end if objRst.MoveNext wend objRst.Close() set objRst = Nothing %>
 
 
  ") Response.Write(objRst.Fields(2) & " " & objRst.Fields(4) & " - " & objRst.Fields(3) & "
") Response.Write("") else Response.Write("
") Response.Write("") end if Response.Write("" & objRst.Fields(2)) Response.Write(" " & objRst.Fields(4) & " - ") Response.Write(" ( " & objRst.Fields(5) & " )